Tytuł Krótki opis
Logo AngularJS AngularJS AngularJS – otwarty framework oparty na języku JavaScript, wspierany i firmowany przez Google, wspomagający tworzenie i rozwój aplikacji internetowych na pojedynczej stronie. Zadaniem biblioteki jest wdrożenie wzorca Model-View-Controller (MVC) do aplikacji internetowych, aby ułatwić ich rozwój i testowanie.
Logo Domain Driven Design Domain Driven Design Domain Driven Design jest obecnie jedyną metodyką, która w sposób kompleksowy wspiera od strony technicznej zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania.
Logo Elasticsearch Elasticsearch Elasticsearch jest silnikiem wyszukiwania pełnotekstowego, jednak jeśli przyjrzymy się dokładniej temu rozwiązaniu. To dowiemy się, że sam Elasticsearch jest bazą danych, która do wyszukiwania wykorzystuje Apache Lucene.
Logo Git Git Git jest chyba najpopularniejszym systemem kontroli wersji, pozwala on łatwo zarządzać zmianami w projekcie - dzięki temu w prosty sposób jesteśmy w stanie zobaczyć co zmieniło się w projekcie, jakie pliki zniknęły, a jakie się pojawiły.
Logo Java Java Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną.
Logo RabbitMQ RabbitMQ RabbitMQ dedykowane rozwiązanie do wymiany wiadomości w rozproszonym środowisku
Logo React React React.js – biblioteka języka programowania JavaScript, która wykorzystywana jest do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Została stworzona przez Jordana Walke, programistę Facebooka, a zainspirowana przez rozszerzenie języka PHP - XHP.
Logo Symfony Symfony Symfony – framework dla aplikacji internetowych napisany w języku PHP bazujący na wzorcu projektowym MVC.
Logo Vue.js Vue.js Vue.js, to obecnie trzeci (po React.js i Angular) pod względem popularności framework JavaScript. Wiele jednak wskazuje na to, że jeszcze w tym roku się to zmieni. Jako ogromnego fana Vue.js zupełnie mnie to nie dziwi. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z kursem Vue, którego pierwszy odcinek właśnie czytasz, również podzielisz moją pasję do tego frameworka.
Logo Wzorce Projektowe Wzorce Projektowe Wzorce Projektowe (Design Patterns) są tematem istniejącym w świecie programowania od wielu, wielu lat i zagościły w nim już na dobre.
Logo Zasady S.O.L.I.D Zasady S.O.L.I.D Zasady SOLID to pięć podstawowych zasad podpowiadających jak pisać dobry kod zorientowany obiektowo.