Domain Driven Design

Projektowanie oparte na domenie (ang. Domain Driven Design) jest zarówno metodologią, jak i metodyką tworzenia oprogramowania, zakładającą tworzenie systemów informatycznych w oparciu o ciągle ewoluujący model biznesowy (tzw. domenę). Projektowanie oparte na domenie, oprócz szerokiego zestawu wskazówek i wzorców dla programistów, projektantów i architektów oprogramowania aż po menedżerów projektu, oferuje sposoby sprostania dwóm największym stojącym przed zespołami tworzącymi systemy informatyczne: komunikacją (w ramach zespołu oraz ze światem zewnętrznym), oraz kodem odziedziczonym. Zespół postępujący zgodnie z zasadami projektowania opartego na domenie potrafi nie tylko im sprostać, ale również uczynić z nich swoje mocne strony.