Maciej Szymczyk / Maciej (Wiadro Danych)

Apache Spark, Apache Kafka, Elasticsearch, Elastic Stack, C#, .NET Core, Apache Cassandra, Apache Airflow